عیب یابی کمپرسور داکت اسپلیت

علل بروز عیب

 

   قطعی فاز یا نول کمپرسور داکت اسپلیت

   عدم اتصال سیم های رابط به برق

   خرابی ترموستات داکت اسپلیت

   قطعی اورلود داکت اسپلیت

   خرابی کمپرسور داکت اسپلیت

   خرابی خازن راه انداز کمپرسور داکت اسپلیت

 

رفع عیب

 

   بررسی اتصالات سیم های رابط داکت اسپلیت

   چک کردن سلامت ترموستات به کمک اهم متر، در صورت خرابی ترموستات آن را تعویض نمایید.

   در صورت عدم اتصال کنتاکت های اورلود داکت، موتور فن روشن می شود ولی کمپرسور فعالیتی نمی کند.

   به کمک اهم متر می توانید از سلامت اورلود مطمئن شوید.

   بهتر است کمپرسور داکت اسپلیت را زمانی که به برق متصل است بررسی نمایید.

   برای اینکار دستگاه را روشن نموده و موتور فن را به حرکت بیندازید، ترموستات را نیز در حالت روشن قرار داده و اگر از قبل سر سیم های موتور را شناسایی نموده اید ابتدا ولتاژ دو سر اصلی و مشترک و کمکی را مورد اندازه گیری قرار دهید و اگر به هر دو سیم پیچ ولتاژ به اندازه کافی می رسید اما حرکت نمی کرد باید کمپرسور را تعمیر یا تعویض نمود.

   در صورت خرابی خازن با حرکت ترموستات در جهت عقربه های ساعت موتور میل به حرکت از خود نشان می دهد ولی به راه نیم افتد.

   در چنین حالتی خازن را از مدار خارج نموده و سپس آن را بررسی نمایید، در صورت وجود خرابی در خازن اقدام به تعویض خازن نمایید.