دایکین

کنولوژی اینورتر
کمپرسور های اینورتر (دور متغیر) همواره کارکرد را در یک محدوده تنظیم کرده، توان مورد نیاز استارت و ایست کمپرسور را نداشته (که باعث 30 درصد صرفه جویی در مصرف برق می شود) و دما را پایدار نگاه می دارد.

تایمر هفتگی
جهت تنظیم شروع بکار سرمایش یا گرمایش در هر زمان از طول روز یا هفته استفاده میشود.

تغییر اتوماتیک سرمایش-گرمایش
بصورت اتوماتیک حالت سرمایش یا گرمایش دستگاه را برای رسیدن به دمایی که تنظیم کرده اید، بکار می گیرد.

ریموت کنترل دیواری
داکت اسپلیت معمولی دایکین دارای یک ریموت کنترل (با سیم) دیواری با کاربری آسان میباشد.

فیلتر تصفیه هوا
ذرات معلق موجود در هوا و میکرو ارگانیزم ها را فیلتر کرده و بوهای نامطبوع مانند بوی سیگار را از بین میبرد.

شروع بکار اتوماتیک
دستگاه بعد از قطع و وصل برق، در صورت روشن بودن، در همان حالت شروع بکار میکند.