18000

  • کولر گازی پنجره ای هایر 18000

  • مناسب مناطق گرمسیر و حاره‌ای
  • تنظیم در 3 حالت سرمادهی متفاوت
  • گرید انرژی B
  • فن 3 سرعته
  • نوع مبرد R22
  • تنظیم باد 4 جهته
  • فیلترهای قابل شستشو
  • پرتاب باد قدرتمند