36000

داکت اسپلیت کاستی 36000 گرین

  • اسپلیت کاستی معمولی 3تن تیرید
  • نوع موتور اسکرال
  • نوع گازی : R410
  • کمپرسور : PANASONIC