اجنرال

کولر گازی اجنرال کد خطا در اجنرال قیمت اجنرال

فوجیتسو کلیدهای خطای AC

محتوای خطای LED

1 فلش خطای ارتباط (واحد داخلی به واحد بیرونی)

2 فلش سنسور درجه حرارت لوله

3 فلش سنسور دماي مبدل حرارتي خارجي

4 فلش سنسور درجه حرارت در فضای باز

7 فلش سنسور دمای کمپرسور

8 فلش سنسور درجه حرارت فروسرخ

9 فلاش فشار کلید غیر طبیعی است

12 فلش خطای IPM

13 فلش موقعیت روتور کمپرسور را نمی توان تشخیص داد

14 فلاش کمپرسور نمی تواند کار کند / خطای راه اندازی

15 فلاش خارج از منزل (فن بالا)

16 فلاش فلاش در فضای باز غیر عادی (فن پایین)

صفحه نمایش خطای Display Outdoor؛

11: خطای سیگنال ارتباطی در فضای باز (خطای سیگنال انتقال به جلو)

8: خطای ترمیستور درجه حرارت تخلیه خارج از محل

5: خطای ترمیستور دما در مبدل حرارتی در فضای باز

7: خطای ترمیستور دما در فضای باز


21: خطای ترمیستور درجه حرارت شیر ​​دو طرفه

22: خطای ترمیستور درجه حرارت شیر ​​سه طرفه

12: خطای ترمیستور دما کمپرسور

19: خطای ترمیستور درجه حرارت فروسرخ

13: خطای سوئیچ فشار

23: خطای واحد داخلی در ارتباط است

14: خطای IPM

17: مکان روتور کمپرسور نمی تواند تشخیص دهد (توقف دائمی)

20: خطای راه اندازی کمپرسور (توقف دائمی)

18: خطای موتور فن در فضای باز

24: خطای ارتباطی CPU اصلی - زیر CPU

32: خطای دریچه 4 طرفه