کدهای خطا داکت اسپلیت سامسونگ

در این مقاله از سری مقالات وبلاگ کولر گازی سامسونگ به بررسی کدهای خطا مربوط به داکت اسپلیت سامسونگ پرداخته‌ایم

کد خطا E1 : خطای لوله ترمیناتور داخلی اتاق

کد خطا E5 : خطای لوله ترمیناتور یونیت داخلی

کد خطا E6 : خطای ترمیناتور یونبت خارجی

کد خطا E9 : خطای سوئیچ شناور باز است

کد خطا EA : خطای ارتباطی بین واحد داخلی و واحد درونی

کد خطا EC : خطای ارتباطی بین کنترل از راه دور سیمی و واحد داخلی

کد خطا ED : خطای لوله ترمیناتور یونیت خارجی

خطا : چراغ LED چشمک زن شده است،

  • دلایل : سنسور دمای داخلی غیر طبیعی است

  • سنسور دما در داخل لوله غیر طبیعی است

  • سنسور دما در یونیت خارجی غیر طبیعی است

  • سوئیچ شناور غیر طبیعی است

  • ارتباطات داخل و بیرونی غیر طبیعی است

 

کد خطا E108 : خطای ناشی از نشانی ارتباط مکرر

کد خطا E121 : خطای سنسور دمای اتاق یونیت داخلی

کد خطا E122 : خطای سنسور EVA IN در یونیت داخلی

کد خطا E123 :خطای سنسور EVA IN در یونیت داخلی

کد خطا E124 : خطای ارتباطی از یونیت داخلی ارسال می شود

کد خطا E198 : خطا در فیوز حرارتی یونیت داخلی

کد خطا E291 : سنسور فشار بالا

کد خطا E296 : سنسور فشار پایین

کد خطا E452 : خطای فوری خاموش شدن

کد خطا E554 : نشت گاز تشخیص داده شده است

 

نمایندگی تعمیرات کولر گازی و داکت اسپلیت سامسونگ