انواع مدلهای کولر گازی ال جی موجود در بازار

 • کولر گازی ایستاده ال جی مدل  AP-W50GT3E0
 • کولر گازی ایستاده ال جی مدل LP-H488TLA0
 • کولر گازی ایستاده ال جی مدل LPH508TC0
 • کولر گازی اسپیلت ال جی مدل NT247SK3
 • کولر گازی اسپیلت ال جی مدل NB186TQ
 • کولر گازی اسپیلت ال جی مدل S176TC
 • کولر گازی اسپیلت ال جی مدل  NP277SK1
 • کولر گازی اسپیلت ال جی مدل  NF187ST3
 • کولر گازی اسپیلت ال جی مدل  NP127SK1
 • کولر گازی اسپیلت ال جی مدل NB186TC 
 • کولر گازی اسپیلت ال جی مدل NP097SK1 
 • کولر گازی اسپیلت ال جی مدل NF247ST3
 • کولر گازی اسپیلت ال جی مدل NT097SK1