سيکل کاري کولرهاي گازي چگونه است؟ :

کولر گازي بر اصل سيکل‌هاي تبريد کار مي‌کند که از چهار بخش کلي تشکيل شده است:

 

کمپرسور

کندانسور

اواپراتور

لوله مويين يا شير انبساط

 

 

مبرد فشار پايين در اواپراتور(يونيت داخلي) حرارت محيط را جذب مي‌کند و از مايع به گاز تغيير فاز مي‌دهد گاز مبرد وارد کمپرسور (قلب سيستم) شده و فشرده مي‌شود و دما و فشارش افزايش مي‌يابد تا در کندانسور (يونيت خارجي) گرماي جذب شده از محيط داخل را به کمک فن به هواي بيرون منتقل کند و با تغيير فاز از گاز به مايع تبديل شود اين مايع به کمک لوله مويين يا شير انبساط فشار و دمايش باز هم کاهش مي‌يابد تا توانايي جذب حرارت در اواپراتور را داشته باشد و اين سيکل پيوسته تکرار مي‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر و خرید کولر گازی گرین اینجا کلیک کنید